Skip to content
Sök

KFUM Central och Covid-19

Rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för spridning av covid-19 på KFUM Central

Fysisk aktivitet, kultur och social samvaro är viktigt för folkhälsan. Vi på KFUM Central gör allt vi kan för att verksamheterna i vårt hus ska kunna genomföras så långt det är möjligt, trots pandemi och i enlighet med de lagar och riktlinjer som finns från myndighetshåll både som arrangör av verksamhet och som fastighetsägare och uthyrare av lokaler.

Dock gäller att varje enskild medlemsförening och hyresgäst som bedriver verksamhet i KFUM Centrals lokaler är skyldiga att göra en egen riskbedömning för sin verksamhet/aktiviteter och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder samt följa gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.

KFUM Central omfattas av pandemilagen och all verksamhet som bedrivs i våra lokaler måste därav följa dess föreskrifter, folkhälsomyndighetens riktlinjer samt ev förekommande lokala föreskrifter.

Alla som bedriver verksamhet i KFUM Centrals lokaler ska:

  • Följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för verksamhet inom idrott/musik

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information- till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid- 19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/

KFUM Central har vidtagit ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridningen, bla:

  • Vi torkar av dörrhandtag, handtag, vattenlås, bord och receptionsytor två gånger/dag.
  • Vi torkar av viss gym- och hallutrustning två gånger/dag.
  • Vi torkar av betalmaskiner, kodlås, hissknappar, ledstänger och spolknappar på
  • All städning sker med starkare medel än normalt
  • Vi tillhandahåller handsprit i alla lokaler
  • Gymbesökare uppmanas att sprita av utrustning efter användning.
  • Anpassning av utrustning i lokalerna för att möjliggöra distansering, till exempel ommöblering eller bortplockande av viss gymutrustning.

Åtgärdsplanen uppdateras löpande och bygger på följande källor och rekommendationer:

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ Krisinformation.se

Riksdagen.se

Regeringen.se

Region Stockholm

Branschorganisationer och specialförbund används i viss utsträckning också som källor i de fall då det råder tveksamheter kring tolkningen av de regler och riktlinjer om finns.

Ansvarig för utförandet av åtgärdsplanen är Operativt ansvarig David Svantesson, david@kfumcentral.se.

Ansvarig för uppdatering av åtgärdsplanen är Kommunikationsansvarig Corinna Björk, corinna@kfumcentral.se.

Ni kan ladda ner hela åtgärdsplanen här: KFUM Central och Covid19 210711

Praktisk information till Medlemsföreningarna: Pandemilagen-i-praktiken-210125